PREMETAL MON, s.r.o.

Bardejovská 42, 080 06 Prešov, Tel.+421-51-7765 382, Fax +421-51-7496 541, E-mail: premetal (@) premetal.sk

S

o

c

i

a

l

ISO 9001-2016 SKPolitika kvality organizácie PREMETAL MON, s.r.o. vyjadruje jednoznačný zámer poskytovať kvalitné produkty a služby s cieľom spĺňať požiadavky zákazníkov. Manažment sa rozhodol realizovať túto politiku prostredníctvom systému riadenia kvality, vybudovaného v súlade s normou  ISO 9001.

 

Pre dosiahnutie tohto zámeru PREMETAL MON, s.r.o. plánuje nasledovné:

  1. Dosahovať zamýšľané výsledky určenými internými a externými záležitosťami.
  2. Zvyšovať produktivitu všetkých procesov.
  3. Rozvíjať spoluprácu s dodávateľmi a zainteresovanými stranami.
  4. Chrániť životné prostredie a zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci.
  5. Rozvíjať ľudský potenciál.
  6. Trvalo zlepšovať Systém manažérstva kvality.
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (ISO 9001-2016 AJ.pdf)ISO 9001-2016 AJ.pdf[english version]3033 kB

forward

 SPRÁVNE REAGOVANIE

NA NOVÉ TRENDY A ZMENY

 

 

    KVALITOU DOKÁZAŤ,

   ŽE SME NAJLEPŠÍ 

 

 

ANALÝZA RIZÍK

A RIEŠENIA PRE ZLEPŠENIE 

SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

Strategická vízia

obr strategia1

obr strategia2

back

 

ikona modernizacia1MODERNIZÁCIA,    

EFEKTÍVNEJŠIA VÝROBA

A MONTÁŽ

 group 

UDRŽANIE PRACOVNÝCH MIEST  

 

ikona zivotne

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

A BEZPEČNOSŤ PRÁCE