O nás

O nás

Firma PREMETAL MON, s.r.o. Prešov od roku 1996 dodáva na slovenský trh pod značkou Logo

dopravníky a dopravné zariadenia na manipuláciu so sypkými a kusovými materiálmi, ako aj komplexné riešenia so skladovaním, čistením, sušením a expedovaním zrnín.

O kvalite našich výrobkov svedčí nielen mnoho spokojných zákazníkov ale aj certifikát kvality ISO 9001:2001 pre „Výrobu, dodávanie a montáž technologických celkov na manipuláciu so sypkými hmotami a kusovými materiálmi a ich skladovanie.“

Sme schopní realizovať v agrosektore, t.j. v prvovýrobe ale aj v nadväzujúcom spracovateľskom priemysle najrôznejšie zadania spojené s pozberovou úpravou, skladovaním a následným spracovaním zrnín od projektu, cez výrobu a dodávku, až po konečnú montáž strojnej technológie, elektroinštalácie, systému automatizovaného riadenia alebo rekonštrukciu existujúcich technologických celkov, respektíve ich častí.

Snaha o diverzifikáciu výroby a zníženie rizika závislosti od poľnohospodárskeho rezortu priviedla firmu k výrobe dopravníkov aj pre tzv. ťažšiu dopravu. V súčasnom období sa s našimi výrobkami dá stretnúť v cementárňach, vápenkach, betonárkach, magnezitových závodoch, kameňolomoch, drevospracujúcich podnikoch, podnikoch vyrábajúcich hnojivá, omietkové zmesi a pod.

PREMETAL MON už niekoľko rokov prináša na trh závitovky vyrábane zo segmentov resp. ponúka výrobu samostatných segmentov závitoviek podľa konkrétnych požiadaviek našich odberateľov. Výhodou nami ponúkaných segmentov závitoviek oproti ťahaným závitovkám je ich rovnaká hrúbka pri koreni, t.j. stredovej trubke, ako aj pri obvode závitovky. To zvyšuje životnosť a znižuje opotrebovateľnosť takejto závitovky. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je takmer neobmedzená variabilita priemeru a stúpania segmentov závitoviek ako aj hrúbka listu. 

Štandardne ponúkame výrobu závitoviek a závitovkových segmentov až do priemeru 650 mm a hrúbky plechu 12 mm pri rôznych prevedeniach stúpania. Segmenty vyrábame z materiálu čierny plech, nerez, hardox. Avšak ani výroba segmentov nad 650 mm nie je nemožná, len už vo veľkej miere závisí od priemeru stredovej trubky a šírky listu segmentu.

Základným prvkom funkčnosti kapsových (korčekových) dopravníkov sú korčeky (naberáky). Vzhľadom na nedostatočnú kvalitu naberákov ponúkaných na našom trhu a ich náročnú výrobu vo vlastnej réžií, sme hľadali a našli dodávateľa naberákov v krajinách starej Európskej únie. Po odskúšaní a otestovaní naberákov u troch našich odberateľov v roku 2005, sme sa rozhodli s uvedeným dodávateľom, t.j. firmou STIF uzavrieť zmluvu o výhradnom obchodnom zastúpení. Ich naberáky nás presvedčili nielen kvalitou, ale aj variabilitou použitia a širokou škálou typov naberákov. Naberáky od firmy STIF vieme ponúknuť z čierneho plechu, nerezu a z plastu v prevedení PE, PA,PU a ATEX.

Vzhľadom na stúpajúce nároky trhu, všetky naše výrobky vieme naším zákazníkom ponúknuť v prevedení čierny plech, pozinkovaný plech resp. nerezový plech a kompletné technologické linky na dopravu a manipuláciu so sypkými a kusovými materiálmi ponúkame našim zákazníkom od predprojektovej prípravy a projektov, cez vlastnú realizáciu až po elektroinštaláciu a riadenie linky počítačom s možnosťou prepojenia na účtovníctvo. 

Čoraz častejším trendom  je aj prevedenie našich dopravníkov do výbušného prostredia a zároveň vybavených proti-výbuchovou ochranou.

V súčasnosti firma disponuje výrobnými zariadeniami pre kompletné spracovanie plechov, t.j. strihanie, vysekávanie a ohýbanie, čo umožňuje firme vyrábať 90 % svojej produkcie bez zvárania, čiže v skrutkovanom prevedení. Tento spôsob výroby posunul naše výrobky na úroveň najlepších svetových výrobcov.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk