PREMETAL MON, s.r.o., Prešov
skenfrderu

Výroba kŕmnych zmesí

11_409491113
11_40949111304p1090895p1090903vkz_volkovce_prsavn_dm3_605_pavlovce_vkz_-_300008_pavlovce_vkz_-_300015_pavlovce_vkz_-_3000


Veľmi významnou možnosťou podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, ako finalizovať vlastnú produkciu, je výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu alebo na komerčný predaj prostredníctvom „Výrobne kŕmnych zmesí - VKZ“.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: